Selasa, 27 Mei 2014

Apakah objektif seni lukis dan seni reka dalam bidang pengajian?

Di akhir setiap tahap lulusan akan berupaya untuk:

Sijil
 1. menunjukkan tahap penguasaan kemahiran khusus yang relevan dengan kerja praktikal;
 2. melaksanakan tugas di bawah penyeliaan dengan rasa tanggungjawab;
 3. bertindak dalam garis peraturan dan undang-undang keselamatan, kesihatan dan bahaya.

Diploma
Selepas menamatkan kursus pengajian ini, lulusan seharusnya telah menambah dan mengukuhkan kompetensi mereka daya cara:
 1. menggunakan prinsip,teknik dan kemahiran kreatif yang perlu untuk seseorang pelukis atau dan pereka, serta dapat menggunakan bahan-bahan dan peralatan dengan berkesan;
 2. membantu dalam melaksanakan penghasilan seni reka;
 3. menggunakan kemahiran komunikasi yang wajar secara berkesan.

Ijazah Sarjana Muda
Selepas berjaya menamatkan kursus pengajian, pelajar dapat memperlihatkan:

 1. kebolehan untuk mengambil satu-satu kursus pengajian seni lukis dan seni reka yang progresif melalui menggambarkan, mencadangkan, merundingkan, melaksanakan dan menilai dalam konteks pengalaman pembelajaran;
 2. kebolehan untuk menggunakan kemahiran kreatif praktikal dan profesional yang diperoleh dalam penzahiran dan pembentangan hasil kreatif;
 3. kemampuan untuk pemahaman dan refleksi secara kritikal dalam seni lukis dan seni reka yang diperoleh dengan pembelajaran kritikal dan konstektual;
 4. kemampuan untuk mengenal pasti, menganalisis dan menyelesaikan hubungan teori dan praktikal;
 5. kemampuan untuk berkomunikasi dan menyampaikan idea reka bentuk mereka dan membuat penilaian estetik berkaitan amalan mereka dan orang lain;
 6. kemampuan untuk menjadualkan kerja dengan kesedaran dan integeriti sosial yang mematuhi kod profesional dan etika seni reka.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan